ฟรีลิ้ง พ.ร.บ. เต็ม 11 พ.ร.บ. ที่ใช้สอบท้องถิ่นโหลดเลย

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

https://drive.google.com/file/d/1yhjg8KZfHXTQ57PCqrRFutfRx61iTt_n/view?usp=sharing

1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

https://drive.google.com/file/d/1LgAzF00ttnAaawNQiAzqDpeeei-e_H2S/view?usp=sharing

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

https://drive.google.com/file/d/1xgOqU2P5QU-M4Dck3a48TcF2zXmHbB4z/view?usp=sharing

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552

https://drive.google.com/file/d/1z3XCmhVq8DoTNepdwJLiMsayIHr3ugzw/view?usp=sharing

4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://drive.google.com/file/d/1E35n_pafThIPFYIENGNCHf7hHj6Jd22u/view?usp=sharing

5. พระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
https://drive.google.com/file/d/10UQZZdJBU-qaWx0E6oyrGS6t9TsF8X-1/view?usp=sharing

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
https://drive.google.com/file/d/1xHuyEoly03bbO8GC8rz6ildGP69wp1ix/view?usp=sharing

6.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
https://drive.google.com/file/d/17pvDpbr4iWoKxtJ7F6W-dNq4XDAF5StB/view?usp=sharing

7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

https://drive.google.com/file/d/1BqDycrgcCVtKL81Wo8gZla9rbl8Z7nXN/view?usp=sharing

7.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1EPmgUix8tAksxoaV_NlAstAr5STB1Txa/view?usp=sharing

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

https://drive.google.com/file/d/1hPP797ET3WhO15uRfcdj4KErWxjDg23a/view?usp=sharing

9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
https://drive.google.com/file/d/1N_Yl-p6zst8NocXfVo08k9Wio-gDMj0l/view?usp=sharing

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

https://drive.google.com/file/d/1-YRiNIH7IlNqoqocqlY_s0bhVF5Xl2bJ/view?usp=sharing

11. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

https://drive.google.com/file/d/1QqYul9DUTYae6_DEdUtgcTRIjiMboZ3x/view?usp=sharing

12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

โหลดด่วนเลยจ้า กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ปรับปรุงใหม่
อ่านประกอบกับ พ.ร.บ.เดิมนะ.

 กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒
2.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒
6.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
กฎหมายอีกตัวที่แก้ไขจ้า
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1GNxF-4MZgy-2FPXyJz05lFMTX2Ew_6Zk/view?usp=sharing

 

2018-09-08_10-34-00

ปีนี้ The First ติวเตอร์จึงจัดเต็มเตรียมการติวตั้งแต่เนิ่น

เพราะเนื้อการสอบเพิ่มมากขึ้น การสอบก็ยิ่งเพิ่มความยากมากขึ้น

ดังนั้นน้องๆที่เตรียมตัวจะสอบ ก.พ.2563

และพร้อมจะเริ่มติวให้แน่นเพื่อความพร้อมในการสอบ

มาติวกับเรา The First ติวเตอร์

มีหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.63

และคอร์สติวออนไลน์ดังนี้

1.หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ราคา 290. บาท

เนื้อหาครบ ไทย คณิต อังกฤษ และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ.ที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562 นี้

หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายในร้านหนังสือซีเอ็ด

หรือจะสั่งซื้อผ่านช่องทางการสั่งซื้อของ The First ติวเตอร์ได้เลย

m.me/Exams.KP

หรือสั่งผ่านช็อปปี้สามารถใช้โค้ดส่วนลดและโค้ดฟรีค่าจัดส่งได้
คลิ๊กสั่งซื้อได้เลยหนังสือพร้อมส่ง
https://shopee.co.th/thefirsttutor?v=ca7&smtt=0.0.4

2. คอร์สออนไลน์ติวสอบ ก.พ.2563

เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่

สำหรับติวเตอร์ขั้นเทพ…แล้วเจอกันที่นี่ “The First ติวเตอร์”

“คนสอบหลักแสน แต่สอบผ่านแค่หลักหมื่น

เราอยากเป็นหนึ่งในหมื่นคนนั้น” “The First ติวเตอร์”

“พลาด 1 ครั้ง รออีก 1 ปี เราคงไม่อยากพลาดซ้ำๆ

The First ติวเตอร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณสอบผ่านในปีนี้”

“สนามสอบ ก.พ.ไม่มีที่ว่าง สำหรับคนไม่พร้อม

แต่หากคุณพร้อม เราก็พร้อมแล้วเดินไปด้วยกัน The First ติวเตอร์”

สมัครเรียนคอร์สนี้น้องๆจะได้

1.หนังสือ 3 เล่ม ส่งถึงบ้าน

2. เข้ากลุ่มติวออนไลน์ซึ่งปีนี้

ทีมงานติวเตอร์ของ The First ติวเตอร์

เข้ามาช่วยติวเข้มให้กับน้องๆ

ทั้งอาจารย์เอกภาษาไทย เอกภาษาอังกฤษ

อาจารย์ภาควิชากฎหมายและคณิตศาสตร์

จัดตารางเรียนกันแบบจัดเต็มมีทั้ง

Live สด มีทั้งวีดีโอติว

มีทั้งเอกสารแนวข้อสอบให้โหลดเพิ่มเติมในกลุ่ม

เริ่มเรียนเตรียมตัวกันตั้งแต่

พฤศจิกายน 2562 – กรกฎาคม 2563

3. เอกสารเพิ่มเติมโหลดให้โหลดในกลุ่ม

4. เทคนิคแนวคิดอัดแน่นด้วยพื้นฐานทุกวิชา

จากอาจารย์แต่ละภาควิชา ปีนี้เรียกได้ว่าเพิ่มจุดแข็ง

เสริมจุดอ่อนกันทุกวิชาเลย

สอบ ก.พ.63 ถ้าพลาดหมายถึงต้องรอไปอีกปี

พลาดโอกาสสอบตามหน่วยงาน

พลาดการบรรจุ อย่ารอให้พลาด

ปี 2563 นี้มาติวเข้ม ก.พ.กับทีมงาน

The First ติวเตอร์

ลงทะเบียนด่วนก่อนเต็มรับจำนวนจำกัด

m.me/Exams.KP

หรือสั่งผ่านช็อปปี้สามารถใช้โค้ดส่วนลดและโค้ดฟรีค่าจัดส่งได้
คลิ๊กสั่งซื้อได้เลยหนังสือพร้อมส่ง
https://shopee.co.th/thefirsttutor?v=ca7&smtt=0.0.4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนที่
https://forms.gle/PG11jgBhNQXKBdKk9

 

********************

3. ชุดเตรียมสอบ ก.พ.63 พร้อมดีวีดี

ราคา 1,580. บาท จ่ายในราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท

ชุดนี้จะได้หนังสือ 2 เล่มดีวีดี 5 แผ่น

1 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ราคา 290.บาท

เนื้อหาครบทุกวิชา

2. ชุดตีแผ่ระบบข้อสอบ ก.พ. ราคา 1290. บาท

ในชุดจะมีเนื้อหาวิชา ไทย คณิต อังกฤษ

พร้อมวีดีโอบรรยายประกอบหนังสือ

3. ลิ้งโหลด พ.ร.บ. เต็มและแนวข้อสอบลักษณะการเป็นข้าราชการที่

ตัวนี้จะเป็นลิ้งลับสำหรับน้องๆที่สั่งซื้อหนังสือ The First ติวเตอร์ไป

ซึ่งถ้ามีสรุปหรือแนวข้อสอบเพิ่มเติมจะเพิ่มเข้าในลิ้งนี้ให้

ซึ่งลิ้งจะอยู่ในหนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.

4. หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.” ราคา 345 บาท

เล่มนี้จะปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่ใช้สอบ ก.พ.

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์

หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือซีเอ็ด

B2S นายอินทร์และร้านหน้งสือชั้นนำทั่วไป

หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลย

m.me/Exams.KP

หรือสั่งผ่านช็อปปี้สามารถใช้โค้ดส่วนลดและโค้ดฟรีค่าจัดส่งได้
คลิ๊กสั่งซื้อได้เลยหนังสือพร้อมส่ง
https://shopee.co.th/thefirsttutor?v=ca7&smtt=0.0.4

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สติวออนไลน์

ID Line : @608floya
http://nav.cx/izXsjfy

หรือแสกนคิวอาร์โค้ดได้เลย

 

หนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุด

The First ติวเตอร์ จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.

และมีบริการติวเสริมให้น้องๆในเพจทุกปี

น้องๆสามารถเข้าดูวีดีโอติวฟรีย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อไป

และติดตามการติวในปีต่อๆไปโดยการกดติดตามเพจและช่องยูทูป

ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีใน YouTube : https://goo.gl/Mxm7dc

✅ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีใน blog : https://goo.gl/S3gWun

✅ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีในเพจ
https://www.facebook.com/BookoneTheFirst/


✅เข้าร่วมติวในไลน์
Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

40952084_647819968936903_141001908016906240_n

39869069_302325853682667_7421041250775597056_n

1.หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรุงใหม่ล่าสุด มีเนื้อหาครบ 4 วิชา

พ.ร.บ. คณิตฯ ไทย และอังกฤษ

หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคา 590 บาท ฟรีค่าจัดส่งด่วนค่ะ

หนังสือมีจำนวน 539 หน้าเล่มหนาเนื้อหาครบจ้า

ในเล่มมีเนื้อหาครบทุกวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้

1.แนวข้อสอบ ของ พ.ร.บ. ทั้ง 11 ฉบับ ที่ต้องใช้สอบใน ภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่น

  1. สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ
  2. แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  3. เนื้อหาที่นำมาใช้ในการสอบภาค ก ดังนี้

4.1 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

4.2 แนวข้อสอบ โมเดลประเทศไทย 4.0

4.3 แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. QR Code เพื่อโหลด พ.ร.บ. เต็มไปประกอบการอ่านหนังสือ

และใน QR Code มีข้อมูลอับเดตให้ตลอด

 

หนังสือแนวข้อสอบภาค ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราคา 590. บาทฟรีค่าจัดส่งด่วนค่ะ

สารบัญและตัวอย่างในหนังสือเตรียมสอบภาค ก.ข้าราชการท้องถิ่น
https://drive.google.com/file/d/1SFnJrpNGWoPuRlPlm0-nNAPsYbrqzQUC/view?usp=sharing

 

40756474_1560032660816217_1922937079818354688_n

 

 

 

41252300_691107154581379_1999619413036236800_n

2.หนังสือคัมภีร์

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น

ปรับปรุงล่าสุด

ตรงหลักสูตรการออกข้อสอบในปัจจุบัน

เป็นสรุปเนื้อหา พ.ร.บ.

และแนวคำถามแบบถามตอบ

แยกแต่ละ พ.ร.บ.

พร้อมเทคนิคแนวคิดในการทำข้อสอบ

คัมภีร์เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อม DVD 5 แผ่นราคา 890.

หนังสือมีความหน้า 528 หน้า เล่มหนาเนื้อหาครบจ้า

และมี DVD แบบมีภาพอธิบายละเอียดความยาวกว่า 30 ชั่วโมง

ในเล่มจะเป็นสรุปหัวใจสำคัญประกอบด้วย

1.สรุปใจความสำคัญของ กฎหมายทั้ง 11 ฉบับที่ใช้สอบภาค ก.

  1. แนวข้อสอบแบบถามตอบแยกทีละตัวกฎหมายครบ 11 พ.ร.บ.เลย
  2. สรุปเนื้อหาที่นำมาใช้ในการสอบภาค ก ดังนี้

3.1 สรุปหัวใจสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3.2 สรุปหัวใจสำคัญโมเดลประเทศไทย 4.0

3.3 สรุปหัวใจสำคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 มารู้จักกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกัน วิสัยทัศ พันธกิจ

  1. QR Code เพื่อโหลด พ.ร.บ. เต็มไปประกอบการอ่านหนังสือ

และใน QR Code มีข้อมูลอัปเดตให้ตลอด

 

สารบัญและตัวอย่างหนังสือคัมภีร์ท้องถิ่นพร้อม DVD
https://drive.google.com/file/d/12X4haczbGh32panxx5Rvda_8vOIBf76g/view?usp=sharing

 

 

40998506_266354057548817_3833042077256515584_n

3. ชุดเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น

ได้หนังสือ 2 เล่ม DVD 5 แผ่น

ราคา 1,480. บาท

ลดเหลือ 1,400 บาท

สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบ

ข้าราชการท้องถิ่น

แนะนำชุดนี้เลย ครบชุดนะ

เพราะต้องอ่านคู่กันคือ

หนังสือแนวข้อสอบภาค ก

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นแนวข้อสอบครบทุกวิชา

และหนังสือคัมภีร์เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น

เป็นสรุปเนื้อหาแต่ละ พ.ร.บ.

และแนวข้อสอบถามตอบ

พร้อมมีอาจารย์บรรยายสอนเทคนิค

แนวคิดในการทำข้อสอบ

และวิธการอ่าน

อย่างละเอียดเหมือนนั่งติวสดเลย

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

การันตีคุณภาพจากความสำเร็จของน้องๆที่อ่านหนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น

ของ The First ติวเตอร์

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

นานแค่ไหนแล้วที่คุณรอคอยการสอบครั้งนี้  
อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไป  คุณต้องเป็นผู้สอบผ่านในรอบนี้ให้ได้
ความหวังของคุณจะเป็นจริง
เพียงคุณสั่งซื้อหนังสือของทีมงาน 
The First  ติวเตอร์
เพราะเรามีผู้สอบผ่านมาการันตีว่าคุณมีโอกาสสอบผ่านแน่นอน

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

qr-code (1)

 

40105735_482961858888228_6548359773752918016_n

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือจาก The First ติวเตอร์

1. ทักไลน์มาที่ @von0141m เพื่อขอรายละเอียดการโอนเงิน

หรือโอนเงินตามราคาหนังสือที่ต้องการซื้อ

2. แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าในไลน์ พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อจัดส่งหนังสือได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *