สรุปกฎหมายแก้ไขปี 2562 ใช้สอบข้าราชการท้องถิ่น

1. สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/154mGAOlmEZv2dhefa62CtNRbNlm1yBot/view?usp=sharing

2.สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/1LFutJOlYENMjqrGnWKSG3NF88HHdxx6n/view?usp=sharing

3. สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/19uJPYlYS8CxMkGWjTymPXIRcsDiNWurt/view?usp=sharing

4. สรุป พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/112otKCJPp9DQeOhxwtiqNEXZwAtjUuBY/view?usp=sharing

5.สรุป พ.ร.บ.ระเบียบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/1DgO_vdkkU5xeWQsOvraM6e5cWW_paxMi/view?usp=sharing

 

6.คลิกที่รูปภาพเพื่อโหลด พ.ร.บ.ฉบับเต็มเพื่ออ่านประกอบตัวสรุป

ในลิ้งมี พ.ร.บ.ฉบับเต็มครบทุก พ.ร.บ. ที่ใช้สอบภาค ก.ข้าราชการท้องถิ่น

รวมทั้งตัวแก้ไขด้วย

ฟรีลิ้ง พ.ร.บ. เต็ม 11 พ.ร.บ. ที่ใช้สอบท้องถิ่นโหลดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *