“การเป็นข้าราชการที่ดี”เพื่อสอบ ก.พ.ในหลักสูตรใหม่

***หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของสำนักงาน ก.พ.

คลิกดูรายละเอียดที่ลิ้งนี้ได้เลยจ้า

https://drive.google.com/file/d/1Xu6V6A_tzJJpOwhkyGUEE3XvyKRM6y3G/view?usp=sharing

(ข้อมูลจากหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ.2561)

***************************

เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ได้แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขัน

หรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรการสอบใหม่ ดังนี้

****************

***รายละเอียดหลักสูตรใหม่ในการสอบ ก.พ.

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอื่น

ในทำนองเดียวกันในวิชาดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการวิเคราะห์

(ไทยและคณิต คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ครอบคลุมประเด็นดังนี้

1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ

การสรุปความ การตีความจากบทความ

ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆ

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่

การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำข้อความหรือรูปภาพ

ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ

สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ

ความคิดรวบยอดและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

เกณฑ์การผ่าน ปวช., ปวส. ,ปวท.และ ป.ตรี  60%

และ ป.โท 65%

********

2.วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจ

ในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน

โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม  ทั้งในเชิงความหมาย

และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ

ในระดับเบื้องต้น

เกณฑ์การผ่าน 50% ทุกระดับ

ทั้ง ปวช., ปวส. ,ปวท., ป.ตรี  และป.โท

*************

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี

ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

เกณฑ์การผ่าน 60% ทุกระดับ

ทั้ง ปวช., ปวส. ,ปวท., ป.ตรี  และป.โท

********************

ปี 2563 The First ติวเตอร์ สถาบันติวบุคคลเข้ารับราชการคุณภาพ

ปรับปรุงหนังสือและคอร์สออนไลน์ใหัตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ.เรียบร้อยแล้ว

1.คอร์สติวเข้ม ก.พ.63 ปั้นข้าราชการรับรองผลเรียนกันจนสอบผ่าน

ต้องการสอบ ก.พ.ปี 63 ให้ผ่านแนะนำคอร์สนี้

สมัครคอร์สนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มได้ทุกอย่างในการเตรียมตัวสอบ ก.พ.63

ทั้งหนังสือ เข้ากลุ่มติวรับรองผล เรียนจนสอบผ่าน E-BOOK

และเอกสารให้โหลดในกลุ่ม ติวปูพื้นฐานทุกวิชา

คอร์สปรับปรุงใหม่ล่าสุดตามหลักสูตรใหม่ ก.พ.

ครบ 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ และกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

พิเศษสุดจัดเต็มด้วยการรวมติวเตอร์ขั้นเทพถึง 4 ท่าน

มาติวเข้มเจาะเฉพาะแต่ละวิชาเลย จึงเป็นคอร์สที่ฮอตสุด เจ๋งสุด คุ้มสุด

คอร์สนี้ประกอบด้วย

1.เรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟสบุคติวยาวข้ามปี

2. หนังสือ 3 เล่มส่งถึงบ้าน มูลค่า 1,925 บาท

3. เอกสารให้โหลดเพิ่มเติมในกลุ่ม

4. ติวเข้มโดยอาจารย์ตามภาควิชาครบทุกวิชา

ตรงหลักสูตรใหม่ของ ก.พ.

5. เรียนมากกว่า 8 เดือนเต็มเวลาเรียนกว่า 300 ชั่วโมง

( 1 พ.ย.62- ก.ค.63 หรือจนสอบ)

6. การเรียนมีทั้งไลฟ์สดและวีดีโอติวในกลุ่ม ดูย้านหลังได้ตลอด ผู้เรียนเลือกเวลาเข้าเรียนได้ด้วยตัวเอง

ดูวีดีโอกี่รอบก็ได้ไม่จำกัดจนสอบ

7. เพิ่มจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน ครบทุกวิชาเพราะทุกวิชามีความสำคัญ

8. มีกลุ่มไลน์เฉพาะไว้พูดคุยซักถามดูแลอย่างใกล้ชิด

9.คอร์สนี้รับรองผลเรียนจนสอบผ่านซึ่งถ้าตั้งใจเรียนเต็มที่สอบผ่านแน่นอน

อยากจะบอกว่าคอร์สราคานี้คุ้มสุดรีบสมัครก่อนปรับราคานะ

ลงทะเบียนเรียนเลยตอนนี้

ราคาพิเศษ 3,500 บาท

เรารับจำนวนจำกัดเพราะจะได้ดูแลอย่างทั่วถึง

ย้ำอีกครั้งโอกาสมาต้องรีบคว้านี้คือคอร์สฮอตแห่งปี อาจารย์ติว 4 ท่าน

พร้อมติวรับรองผล อย่าปล่อยให้โอกาสที่จะสอบผ่านครั้งนี้ผ่านไปลงทะเบียนเรียนเลยตอนนี้

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

สั่งผ่านช่องทางนี้ยอดโอน 3,500 บาท ฟรีค่าจัดส่งหนังสือ

หรือเก็บเงินปลายทางยอดเรียกเก็บ 3,600 บาท ฟรีค่าจัดส่งหนังสือ

สะดวกสั่งผ่านช่องนี้หรือ Shopee ดีค่ะ

ปี 63 ทุกหน่วยงานจะใช้ใบผ่าน ก.พ.ดังนั้นคอร์สนี้จะคุ้ม

ติวเข้มให้ผ่านปี 63 เราจะนำไปใช้ได้หลายหน่วยงาน

และที่สำคัญคอร์สนี้รับรองผลตั้งใจติวผ่านแน่นอนจ้า

สมัครเรียนเลยนะ ราคาเต็ม 4,500 บาท สมัครตอนนี้เพียง 3,500 บาท คอร์สเดียวได้ครบหนังสือและเข้ากลุ่มติว

ถ้าเต็มจำนวนที่จะรับจะปิดการรับสมัครทันที

ปีนี้เอาจริงกับ ก.พ. พิมพ์คำว่า “เรียนเข้ามาเลยจ้า

ทักลงทะเบียนด่วนราคาพิเศษจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

2.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.2563

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

ตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ. ที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562

ครบทั้ง 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ

กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

มีลิ้งค์ให้โหลดกฎหมายฉบับเต็มเพื่ออ่านประกอบหนังสือ

และมีติวเสริมฟรีในเพจ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63ราคา 290. บาท

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

สั่งผ่านช่องทางนี้หนังสือราคา 290 บาทค่าจัดส่ง 60 บาท

รวมยอดโอน 350 บาท หรือเก็บเงินปลายทางยอดเรียกเก็บ 370 บาท

สะดวกสั่งผ่านช่องนี้หรือ Shopee ดีค่ะ

ทักสั่งซื้อได้เลยจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

3. ชุดเตรียมสอบ ก.พ.2563 หนังสือพร้อมดีวีดีและ E-BOOK กฎหมาย

ชุดหนังสือพร้อมดีวีดีและ E-BOOK กฎหมาย

ในชุดประกอบไปด้วย

1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.2563 ราคา 290. บาท

เนื้อหาครบทุกวิชา ไทย คณิต อังกฤษ กฎหมาย

ปรับปรุงตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ.

2.ชุดดีวีดีพร้อมหนังสือมีหนังสือ 1 เล่ม ดีวีดี 5 แผ่น

ราคา 1,290. บาท มีเนื้อหา 3 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ

อธิบายละเอียดเข้าใจง่าย ดีวีดีความยาว 30 กว่าชั่วโมง

3. ลิ้งค์ pdf สรุปกฎหมายพร้อมแนวข้อสอบเพื่อใช้สอบ ก.พ.63 มูลค่า 120 บาท

4. ลิ้งค์สำหรับโหลด พ.ร.บ.เต็มอ่านคู่กับหนังสือ

ราคาครบชุด 1,700 บาท จ่ายตอนนี้เพียง 1,200 บาท

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

สั่งผ่านช่องทางนี้ยอดโอน 1,200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง

หรือเก็บเงินปลายทางยอดเรียกเก็บ 1,250 บาท

สะดวกสั่งผ่านช่องนี้หรือ Shopee ดีค่ะ

ทักสั่งซื้อได้เลยจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

4. หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.”

หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.” ราคา 345 บาท

เล่มนี้จะปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่ใช้สอบ ก.พ.

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์

หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือซีเอ็ด

B2S นายอินทร์และร้านหน้งสือชั้นนำทั่วไป

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

ทักสั่งซื้อได้เลยจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

5. 📌📌E-Book สรุปหัวใจสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ
กฎหมาย สอบ ก.พ.63📌📌

ประกาศ ประกาศ
สำหรับน้องๆศิษย์เก่า The First ติวเตอร์ โปรดทราบ
ตอนนี้สำนักงาน ก.พ.ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
มีการสอบกฏหมายด้วย 50 คะแนนในปี 2563
น้องๆที่ปีหนังสือ The First ติวเตอร์ แล้ว
ของปีที่แล้วหรือปีก่อนๆ หนังสือยังใช้อ่านสอบได้
ไม่ต้องซื้อหนังสือใหม่นะ

แต่ให้ซื้อ E-BOOK กฎหมายสอบ ก.พ.63
เป็นสรุปและแนวข้อสอบ ไปอ่านเพิ่มควบคู่กับหนังสือเดิม
ที่เรามีอยู่แล้ว

E-BOOK กฎหมายสอบ ก.พ.63
สรุปพร้อมแนวข้อสอบ 302 ข้อมีเฉลย
มีจำนวน 109 หน้า ราคา 120 บาท

ใน E-Book ประกอบด้วย
1. สรุปหัวใจสำคัญกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. 63
2. แนวข้อสอบกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. 300 กว่าข้อ
3. ลิ้งค์โหลดกฎหมายฉบับเต็มเพื่ออ่านประกอบ
E-Book

น้องๆศิษย์เก่าสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ
เพียง 100 บาท เท่านั้น
รีบสั่งซื้อไปอ่านและเริ่มเตรียมตัวกันได้และนะ
และอย่าลืมเข้ามาติวเสริมฟรีในเพจด้วย
มีข้อมูลอะไรใหม่ๆจะอัปเดตให้น้องๆในเพจนะ
กดติดตามเพจไว้เลย
https://www.facebook.com/Exams.KP/

📌📌📌E-BOOK จะเป็นลิงก์ไฟล์ PDF
น้องๆสามารถอ่าน E-BOOK ผ่านมือถือได้เลย
หรือจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารหรือรูปเล่มอ่านก็ได้ค่ะ

สั่งซื้อ E-BOOK สรุปหัวใจสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ
กฎหมาย สอบ ก.พ.63 แอดไลน์ไปที่
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

หรือสั่งซื้อในอินบล็อกคลิก
http://m.me/@Exams.KP

แล้วพิมพ์คำว่า “ebook” เข้าในไลน์ได้เลยจ้า
รีบสั่งซื้อด่วนเลยนะ ราคาพิเศษ 120 บาทเท่านั้น 

สำหรับศิษย์เก่าจ่ายในราคา 100 บาท
E-BOOK เล่มแรกและเล่มเดียวในโลกหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้ว
ซื้อด่วนเลย

สนใจหนังสือหรือคอร์สออนไลน์
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

หรือสั่งซื้อในอินบล็อกคลิก
http://m.me/@Exams.KP

สั่งซื้อใน SHOPEE ลด 10%
https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

หรือแสกนสอบถามก่อนสั่งซื้อได้ที่

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *