ก.พ.เตรียมจัดสอบภาค ก. ขรก.ทุกประเภทรวมครู เริ่มปี 63

จากข่าวมติชนวันที่ 17 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ว่าจากการประชุมวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 3

ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

มีอำนาจสั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นไปพลางก่อน

จนกว่ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้

 

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์

และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ดังนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยให้มีการประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปี

ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนดและเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ในรอบ 5 ปี ที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมง

หากมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง สามารถนำจำนวนชั่วโมง

การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี

มานับรวมเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ 100 ชั่วโมงได้

และหลักสูตรการพัฒนาตัวเองต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู

และด้านคุณลักษณะที่คาดหวัง โดยต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ

หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ สามารถนำจำนวนชั่วโมงการพัฒนาที่เขารับการอบรมในสถาบันวิชาการอื่นๆ

เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองได้ โดยให้ส่วนราชการเสนอหลักสูตรพัฒนาต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณารับรอง

 

“ที่ประชุมยังรับทราบกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

มีนโยบายที่จะให้การสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทรวมถึงข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

จะต้องสอบภาค ก.กับ ก.พ. โดย ก.พ. จะเป็นผู้ดำเนินการสอบภาค ก. ทั้งหมด

เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใสในการเข้าสู่ระบบราชการ

ลดภาระผู้สอบเข้ารับราชการ ทั้งค่าใช้จ่าย เวลา และการเดินทาง

และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดำเนินการสอบ โดยปฏิทินการสอบ

เห็นควรให้มีการสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับภาค ข และ ภาค ค

เป็นรายละเอียดที่แต่ละหน่วยงานจะไปกำหนด คาดเริ่มภายในปี 2563 นี้”

นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมติชน

และรูปภาพ นพ.ธีรเกียรติ  จากสำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ

 

**********************

ปี 2563 The First ติวเตอร์ สถาบันติวบุคคลเข้ารับราชการคุณภาพ

ปรับปรุงหนังสือและคอร์สออนไลน์ใหัตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ.เรียบร้อยแล้ว

1.คอร์สติวเข้ม ก.พ.63 ปั้นข้าราชการรับรองผลเรียนกันจนสอบผ่าน

ต้องการสอบ ก.พ.ปี 63 ให้ผ่านแนะนำคอร์สนี้

สมัครคอร์สนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มได้ทุกอย่างในการเตรียมตัวสอบ ก.พ.63

ทั้งหนังสือ เข้ากลุ่มติวรับรองผล เรียนจนสอบผ่าน E-BOOK

และเอกสารให้โหลดในกลุ่ม ติวปูพื้นฐานทุกวิชา

คอร์สปรับปรุงใหม่ล่าสุดตามหลักสูตรใหม่ ก.พ.

ครบ 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ และกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

พิเศษสุดจัดเต็มด้วยการรวมติวเตอร์ขั้นเทพถึง 4 ท่าน

มาติวเข้มเจาะเฉพาะแต่ละวิชาเลย จึงเป็นคอร์สที่ฮอตสุด เจ๋งสุด คุ้มสุด

คอร์สนี้ประกอบด้วย

1.เรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟสบุคติวยาวข้ามปี

2. หนังสือ 3 เล่มส่งถึงบ้าน มูลค่า 1,925 บาท

3. เอกสารให้โหลดเพิ่มเติมในกลุ่ม

4. ติวเข้มโดยอาจารย์ตามภาควิชาครบทุกวิชา

ตรงหลักสูตรใหม่ของ ก.พ.

5. เรียนมากกว่า 8 เดือนเต็มเวลาเรียนกว่า 300 ชั่วโมง

( 1 พ.ย.62- ก.ค.63 หรือจนสอบ)

6. การเรียนมีทั้งไลฟ์สดและวีดีโอติวในกลุ่ม ดูย้านหลังได้ตลอด ผู้เรียนเลือกเวลาเข้าเรียนได้ด้วยตัวเอง

ดูวีดีโอกี่รอบก็ได้ไม่จำกัดจนสอบ

7. เพิ่มจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน ครบทุกวิชาเพราะทุกวิชามีความสำคัญ

8. มีกลุ่มไลน์เฉพาะไว้พูดคุยซักถามดูแลอย่างใกล้ชิด

9.คอร์สนี้รับรองผลเรียนจนสอบผ่านซึ่งถ้าตั้งใจเรียนเต็มที่สอบผ่านแน่นอน

อยากจะบอกว่าคอร์สราคานี้คุ้มสุดรีบสมัครก่อนปรับราคานะ

ลงทะเบียนเรียนเลยตอนนี้

ราคาพิเศษ 3,500 บาท

เรารับจำนวนจำกัดเพราะจะได้ดูแลอย่างทั่วถึง

ย้ำอีกครั้งโอกาสมาต้องรีบคว้านี้คือคอร์สฮอตแห่งปี อาจารย์ติว 4 ท่าน

พร้อมติวรับรองผล อย่าปล่อยให้โอกาสที่จะสอบผ่านครั้งนี้ผ่านไปลงทะเบียนเรียนเลยตอนนี้

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

สั่งผ่านช่องทางนี้ยอดโอน 3,500 บาท ฟรีค่าจัดส่งหนังสือ

หรือเก็บเงินปลายทางยอดเรียกเก็บ 3,600 บาท ฟรีค่าจัดส่งหนังสือ

สะดวกสั่งผ่านช่องนี้หรือ Shopee ดีค่ะ

ปี 63 ทุกหน่วยงานจะใช้ใบผ่าน ก.พ.ดังนั้นคอร์สนี้จะคุ้ม

ติวเข้มให้ผ่านปี 63 เราจะนำไปใช้ได้หลายหน่วยงาน

และที่สำคัญคอร์สนี้รับรองผลตั้งใจติวผ่านแน่นอนจ้า

สมัครเรียนเลยนะ ราคาเต็ม 4,500 บาท สมัครตอนนี้เพียง 3,500 บาท คอร์สเดียวได้ครบหนังสือและเข้ากลุ่มติว

ถ้าเต็มจำนวนที่จะรับจะปิดการรับสมัครทันที

ปีนี้เอาจริงกับ ก.พ. พิมพ์คำว่า “เรียนเข้ามาเลยจ้า

ทักลงทะเบียนด่วนราคาพิเศษจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

2.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.2563

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

ตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ. ที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562

ครบทั้ง 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ

กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

มีลิ้งค์ให้โหลดกฎหมายฉบับเต็มเพื่ออ่านประกอบหนังสือ

และมีติวเสริมฟรีในเพจ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63ราคา 290. บาท

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

สั่งผ่านช่องทางนี้หนังสือราคา 290 บาทค่าจัดส่ง 60 บาท

รวมยอดโอน 350 บาท หรือเก็บเงินปลายทางยอดเรียกเก็บ 370 บาท

สะดวกสั่งผ่านช่องนี้หรือ Shopee ดีค่ะ

ทักสั่งซื้อได้เลยจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

3. ชุดเตรียมสอบ ก.พ.2563 หนังสือพร้อมดีวีดีและ E-BOOK กฎหมาย

ชุดหนังสือพร้อมดีวีดีและ E-BOOK กฎหมาย

ในชุดประกอบไปด้วย

1. คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.2563 ราคา 290. บาท

เนื้อหาครบทุกวิชา ไทย คณิต อังกฤษ กฎหมาย

ปรับปรุงตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ.

2.ชุดดีวีดีพร้อมหนังสือมีหนังสือ 1 เล่ม ดีวีดี 5 แผ่น

ราคา 1,290. บาท มีเนื้อหา 3 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ

อธิบายละเอียดเข้าใจง่าย ดีวีดีความยาว 30 กว่าชั่วโมง

3. ลิ้งค์ pdf สรุปกฎหมายพร้อมแนวข้อสอบเพื่อใช้สอบ ก.พ.63 มูลค่า 120 บาท

4. ลิ้งค์สำหรับโหลด พ.ร.บ.เต็มอ่านคู่กับหนังสือ

ราคาครบชุด 1,700 บาท จ่ายตอนนี้เพียง 1,200 บาท

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

สั่งผ่านช่องทางนี้ยอดโอน 1,200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง

หรือเก็บเงินปลายทางยอดเรียกเก็บ 1,250 บาท

สะดวกสั่งผ่านช่องนี้หรือ Shopee ดีค่ะ

ทักสั่งซื้อได้เลยจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

4. หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.”

หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.” ราคา 345 บาท

เล่มนี้จะปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่ใช้สอบ ก.พ.

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์

หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือซีเอ็ด

B2S นายอินทร์และร้านหน้งสือชั้นนำทั่วไป

สั่งผ่าน Shopee ลด 10% มีค่าจัดส่ง 40 บาท

สั่งซื้อได้ทั้งแบบโอนเงิน จ่ายบัตรเครดิต และเก็บเงินปลายทางที่ลิ้งค์นี้

https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

ทักสั่งซื้อได้เลยจ้า
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

5. 📌📌E-Book สรุปหัวใจสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ
กฎหมาย สอบ ก.พ.63📌📌

ประกาศ ประกาศ
สำหรับน้องๆศิษย์เก่า The First ติวเตอร์ โปรดทราบ
ตอนนี้สำนักงาน ก.พ.ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
มีการสอบกฏหมายด้วย 50 คะแนนในปี 2563
น้องๆที่ปีหนังสือ The First ติวเตอร์ แล้ว
ของปีที่แล้วหรือปีก่อนๆ หนังสือยังใช้อ่านสอบได้
ไม่ต้องซื้อหนังสือใหม่นะ

แต่ให้ซื้อ E-BOOK กฎหมายสอบ ก.พ.63
เป็นสรุปและแนวข้อสอบ ไปอ่านเพิ่มควบคู่กับหนังสือเดิม
ที่เรามีอยู่แล้ว

E-BOOK กฎหมายสอบ ก.พ.63
สรุปพร้อมแนวข้อสอบ 302 ข้อมีเฉลย
มีจำนวน 109 หน้า ราคา 120 บาท

ใน E-Book ประกอบด้วย
1. สรุปหัวใจสำคัญกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. 63
2. แนวข้อสอบกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. 300 กว่าข้อ
3. ลิ้งค์โหลดกฎหมายฉบับเต็มเพื่ออ่านประกอบ
E-Book

น้องๆศิษย์เก่าสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ
เพียง 100 บาท เท่านั้น
รีบสั่งซื้อไปอ่านและเริ่มเตรียมตัวกันได้และนะ
และอย่าลืมเข้ามาติวเสริมฟรีในเพจด้วย
มีข้อมูลอะไรใหม่ๆจะอัปเดตให้น้องๆในเพจนะ
กดติดตามเพจไว้เลย
https://www.facebook.com/Exams.KP/

📌📌📌E-BOOK จะเป็นลิงก์ไฟล์ PDF
น้องๆสามารถอ่าน E-BOOK ผ่านมือถือได้เลย
หรือจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารหรือรูปเล่มอ่านก็ได้ค่ะ

สั่งซื้อ E-BOOK สรุปหัวใจสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ
กฎหมาย สอบ ก.พ.63 แอดไลน์ไปที่
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

หรือสั่งซื้อในอินบล็อกคลิก
http://m.me/@Exams.KP

แล้วพิมพ์คำว่า “ebook” เข้าในไลน์ได้เลยจ้า
รีบสั่งซื้อด่วนเลยนะ ราคาพิเศษ 120 บาทเท่านั้น 

สำหรับศิษย์เก่าจ่ายในราคา 100 บาท
E-BOOK เล่มแรกและเล่มเดียวในโลกหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้ว
ซื้อด่วนเลย

สนใจหนังสือหรือคอร์สออนไลน์
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

หรือสั่งซื้อในอินบล็อกคลิก
http://m.me/@Exams.KP

สั่งซื้อใน SHOPEE ลด 10%
https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

หรือแสกนสอบถามก่อนสั่งซื้อได้ที่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *