ภาค ก พิเศษ คืออะไร กระบวนการสอบต้องทำอย่างไร

 

วันนี้จะมาไขข้อข้องใจสำหรับน้องๆหลายๆคนที่สงสัย

ภาค ก พิเศษ คืออะไร กระบวนการสอบต้องทำอย่างไร

ก่อนอื่นอธิบายคำว่า ภาค ก.พิเศษก่อน ภาค ก.พิเศษ

สำนักงาน ก.พ.จะเปิดสอบให้สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ข หรือภาค ค

ของหน่วยงานที่เป็นข้าราชการพลเรือน หากเราไม่ได้ผ่านกระบวนการสอบ ภาค ข หรือภาค ค มาเราจะไม่มีสิทธื์สมัครสอบภาค ก. พิเศษได้

มาถึงตรงนี้อย่าพึ่งงงนะเดี๋ยวอธิบายขั้นตอนการสอบเข้ารับราชการของข้าราชการพลเรือนก่อน

การที่จะสอบเข้ารับราชการพลเรือนต้องผ่านการสอบ 3 ภาค คือ ภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. ภาค ข. และภาค ค.

 1. ภาค ก.ของ ก.พ.ซึ่งสำนักงาน ก.พ.เป็นผู้จัดสอบทุกปี  เรียกว่าภาค ก รอบปกติ น้องๆที่เรียนจบ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท  ทุกสาขาสามารถสมัครสอบได้  ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครประมาณเดือนมีนาคมและสอบประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี  เมื่อน้องๆสอบผ่านภาค ก. รอบปกตินี้น้องๆก็จะได้ใบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสามารถนำไปสมัครสอบตามหน่วยงานราชการต่างๆที่เปิดรับสมัครสอบภาค ข  ปกติแล้วการที่จะสมัครสอบภาค ข. ตามหน่วยงานต่างๆได้ต้องผ่าน ภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ.ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบภาค ข.
 2. ภาค ข. ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆที่มีตำแหน่งว่างจะเป็นผู้จัดสอบเอง มี 2 แบบคือ                      2.1  แบบปกติ โดยเมื่อหน่วยงานราชการเปิดรับสมัครจะสมัครได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก.แล้วเท่านั้น เช่นการรับสมัครสอบปลัดอำเภอจะรับเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ.แล้วเท่านั้นหากยังไม่ผ่านภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ.จะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในภาค ข. ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ทุกหน่วยงานของข้าราชการพลเรือนจะใช้ระบบนี้คือให้สำนักงาน ก.พ.จัดสอบภาค ก.ทุกปีและเมื่อหน่วยงานไหนมีตำแหน่งว่างต้องการรับบุคคลภายนอกมาเข้ารับราชการก็จะประกาศรับสมัครแต่กำหนดคุณสมบัติว่าต้องผ่านภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ.แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบภาค ข.ได้                                                                                                                                 ***ดังนั้นเมื่อเราจะสอบเข้ารับราชการก้าวแรกเราต้องสอบภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งเราเรียกสั่นว่า “สอบ ก.พ.” ให้ผ่านก่อนซึ่งมีการเปิดสอบทุกปีโดยจะรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมและสอบประมาณเดือนกรกฎาคมทุกปี                                                                                                2.2 แบบพิเศษ หรือภาค ก.พิเศษนั่นเอง โดยหน่วยงานราชการจะเปิดให้สอบภาค ข. ก่อน หรืออาจให้สอบ ภาค ข.และภาค ค. ก่อน ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานนั้นๆประกาศ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ภาค ข หรือภาค ค แล้วค่อยไปสอบ ภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. การเปิดรับแบบนี้จะให้โอกาสผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. สมัครสอบได้ซึ่งเราเรียกว่าการเปิดสอบภาค ก.พิเศษนั่นเอง (ในส่วนการเปิดสอบแบบนี้น้องๆที่ผ่านภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ.แล้วก็สามารถสมัครสอบได้เหมือนกันนั่นหมายถึงถ้าเขาเปิดสอบแบบนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน ก.พ.ก็สามารถสมัครสอบได้)  เมื่อน้องๆสอบผ่านภาค ข. หรือสอบผ่านภาค ข.และภาค ค. ซึ่งเกณฑ์การสอบผ่านคือ ภาคละ 60% นั้นหมายถึงทุกคนที่สอบภาค ข. ผ่านเกณฑ์คือ 60 %  มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ก.พิเศษทุกคน  เมื่อเราสอบผ่านภาค ก.พิเศษแล้วเขาจะมาจัดลำดับผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันซึ่งทุกคนที่สอบผ่านเกณฑ์ 60 % ทั้งภาค ก.และภาค ข. ก็จะได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกคน                                                                                                                                            ***ดังนั้นเมื่อมีการเปิดสอบแบบพิเศษนี้น้องๆหลายคนก็จะสมัครสอบเพื่อที่ถ้าเราสอบผ่านภาค ข. ของหน่วยงานแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้สอบภาค ก.พิเศษ ซึ่งใบผ่านภาค ก.พิเศษสามารถใช้ได้ตลอดชีพเหมือนกันกับการสอบภาค ก.รอบปกติและจะทำให้เรามีโอกาสสอบภาค ก.          ถึง 2 ครั้งใน 1 ปี  แต่ก็อย่าลืมนะว่าเราต้องผ่านภาค ข. หรือผ่านภาค ข.ภาค ค.ตามที่หน่วยงานกำหนดก่อนเราจึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบภาค ก.พิเศษของสำนักงาน ก.พ.ได้
 3. ภาค ค. ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆเป็นผู้จัดสอบซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งภาค ก.และภาค ข.แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค. เมื่อน้องๆสอบผ่านทั้ง 3 ภาค คือภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. หน่วยงานราชการที่เปิดสอบจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเกณฑ์การผ่านต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทั้ง 3 ภาค และคะแนนในภาค ก.จะไม่นำมาคิดตอนจัดลำดับดังนั้นการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.เราสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดก็พอแล้วเราไปทำคะแนนในส่วนภาค ข.และภาค ค.ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อการขึ้นบัญชีเราจะได้อยู่ในลำดับต้นๆ

เมื่อเราทราบแล้วว่าการสอบเข้ารับราชการต้องผ่านขั้นตอนการสอบให้ครบทั้ง 3 ภาค คือภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. และสิ่งสำคัญคือก้าวแรกของการสอบเข้ารับราชการคือ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ถ้าเป้าหมายคือข้าราชการสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสอบ ภาค ก.ให้ผ่านก่อน

ที่นี้เรามารู้ขั้นตอนหรือกระบวนการสอบภาค ก.พิเศษของสำนักงาน ก.พ.

 1. ส่วนราชการเปิดรับสมัครสอบ (เปิดแบบภาค ก.พิเศษ) ผู้ที่มีใบผ่านภาค ก.แล้วหรือยังไม่มีใบผ่านภาค ก.ที่มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการ
 2. ส่วนราชการจัดสอบภาค ข. หรือภาค ข.+ค. ก็ได้
 3. เมื่อน้องๆสอบผ่านสำหรับผู้ที่มีใบผ่านภาค ก.แล้วไม่ต้องไปสอบภาค ก.อีกแต่สำหรับน้องๆที่สอบผ่านภาค ข.แล้วต้องไปสอบภาค ก.ซึ่งเรียกว่าภาค ก.พิเศษ
 4. สมัครสอบภาค ก.พิเศษ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.จะเปิดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข.หรือภาค ข.+ค.ของหน่วยงานที่เปิดภาค ก.พิเศษเท่านั้น โดยขั้นตอนนี้หน่วยงานที่เปิดสอบแบบพิเศษนี้จะส่งรายชื่อผู่สอบผ่านภาค ข.หรือภาค ข.+ค. ให้สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบและสำนักงาน ก.พ.จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่หน่วยงานแจ้งไปเท่านั้น
 5. เมื่อเราสอบภาค ก.พิเศษแล้วปรากฎว่าเราสอบผ่านเราก็จะได้ไปสอบภาค ค. หรือได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ของหน่วยงานนั้นๆ แต่ถ้าเราสอบภาค ก.พิเศษไม่ผ่านเราก็จะไม่ได้ไปสอบภาค ค.หรือไม่ได้ขึ้นบัญชี  (ตรงนี้ถ้าเราสอบผ่านภาค ก.พิเศษ เราจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.และสามารถใช้ได้ตลอดชีพนำไปสมัครสอบตามหน่วยงานต่างๆเหมือนกับเราสอบภาค ก.รอบปกติทุกประการ)
 6. สอบภาค ค. หรือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รอเรียกบรรจุต่อไป

มาถึงตรงนี้หายสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ก.พ.พิเศษยังหายแล้วน้อตรงนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางสำหรับน้องๆที่มีเป้าหมายคือข้าราชการเรามีสิทธิ์สอบอะไรได้เราสอบให้หมด อ่านหนังสือไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาจะสอบผ่านและได้บรรจุในที่สุด ขอแค่ให้เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดเดินไม่ออกนอกเส้นทาง

เดี๋ยวแนะนำต่อตอนนี้หน่วยงานที่เปิดสอบภาค ก.พิเศษ น้องๆไม่ต้องผ่านภาค ก.                      ก็สามารถสมัครสอบได้เมื่อสอบภาค ข.ผ่านก็สามารถไปสอบภาค ก.พิเศษของสำนักงาน ก.พ.ได้   ตอนนี้มี 3 หน่วยงานคือ

1.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  

รับสมัครวันที่  24 ตุลาคม 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://dede.thaijobjob.com/

จำนวน  5 ตำแหน่ง ดังนี้

1.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  จำนวน  1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา

6 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

2. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รับสมัครวันที่  14 พฤศจิกายน 2562 ถึง  4  ธันวาคม 2562 ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://moi.thaijobjob.com/

จำนวน  3 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

3. กรมส่งเสริมการเกษตร

รับสมัครวันที่  14 พฤศจิกายน 2562 ถึง  5  ธันวาคม 2562 ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://doae.thaijobjob.com/

จำนวน 1 ตำแหน่ง  2  อัตรา

เว็ปสมัครสอบ ก.พ.พิเศษ

รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ข. แล้วเท่านั้นในวันที่  10 – 30 มกราคม 2563

สอบในวันที่ 29 มีนาคม 2563

https://ocsc2.job.thai.com/index2.html

The First ติวเตอร์ สถาบันติวบุคคลเข้ารับราชการคุณภาพ
“ความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา”
เป้าหมายสูงสุดของ The First ติวเตอร์ คือ “ปั้นข้าราชการ”
มาเป็นครอบครัว The First ติวเตอร์ ได้เป็นข้าราชการแน่นอน

ปี 2563 สำนักงาน ก.พ.ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
จะสอบ ก.พ.ปี 63 ต้องสอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี

The First ติวเตอร์ เริ่มติวฟรีสำหรับการสอบ ก.พ.63
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และจะติวไปจนถึงสอบปี 2563
ประมาณเดือนกรกฎาคม น้องสามารถติดตามการติวฟรีได้ที่

1. เข้าร่วมติวในเพจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้ามาดูวีดีโอติวได้ทุกวัน
คลิ๊กเลยเลย
https://www.facebook.com/Exams.KP/
***ครูพี่แป้ง Live สด ทุกวันอังคาร เวลา 19.30 น.

2. ต้องการดูวีดีโอในช่อง you Tube ของ The First ติวเตอร์
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (มีวีดีโอติวฟรีมากกว่า 300 วีดีโอ) และจะ
มีวีดีโอติวอัปโหลดให้ตลอดกดติดตามไว้ได้เลย
คลิ๊กเลย
https://www.youtube.com/channel/UC92-1J2vZu75i37NZ3QuFUg

สนใจหนังสือ คอร์สออนไลน์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

หรือสั่งซื้อในอินบล็อกคลิก
http://m.me/@Exams.KP

สั่งซื้อใน SHOPEE ตอนนี้มีโปรฯลดราคาเพิ่มอีก 10%
https://prf.hn/l/6bElNDr

รายละเอียดหนังสือและคอร์สออนไลน์สำหรับเตรียมสอบ ก.พ.63
http://www.1sttutor.com/2019/08/14/sarakopo/

 1. คอร์สออนไลน์ “ติวเข้ม ก.พ.63 ปั้นข้าราชการ”
  คอร์สนี้แก้ปัญหาสำหรับผู้ที่จะสอบ ก.พ.63 แต่ไม่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชากฎหมาย เพราะในคอร์สจะสอนทุกวิชาแบบปูพื้นฐานจากอนุบาลไปจนถึงตะลุยข้อสอบจริงในสนามสอบ

  คอร์สนี้ประกอบด้วย
  1. หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 3 เล่ม มูลค่า 1,925 บาท
  2. E-book กฎหมายสอบ ก.พ. 1 มูลค่า 120 บาท
  3. เข้ากลุ่มติวออนไลน์ 4 วิชา อาจารย์ 4 ท่าน
  ติวตรงหลักสูตรใหม่ครบ ไทย คณิต อังกฤษ กฎหมาย
  4. เข้าร่วมโครง “ปลุกน้องตีสี่อ่านหนังสือ” ครูพี่แป้ง Live สด ตีสี่ครึ่ง (04.30 น.)
  ปูพื้นฐานคณิตแบบละเอียดสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานคณิตเลย
  5. มีเอกสารให้โหลดเพิ่มเติมในกลุ่มไม่ว่าจะเป็น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบกฎหมาย และแนวข้อสอบทุกวิชาที่มีเพิ่มเติม
  6. ไลฟ์สดติดตามผลการเรียนหรือสอนเสริมพิเศษให้ในกลุ่มลับ
  7. มีกลุ่มไลน์พิเศษไว้พูดคุยซักถามกันเฉพาะนักเรียนในกลุ่ม
  8. อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เลือกเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง เรียนรับรองผลจนสอบผ่าน
  9. Live สด และวีดีโอติวในกลุ่มหากไม่ได้เข้าเรียนตามเวลา
  สามารถดูย้อนหลังได้ตลอด กี่รอบก็ได้
  สมัครเรียนตอนนี้เข้ากลุ่มเรียนท้นที ราคาพิเศษ 3,500 บาท จากราคาเต็ม 4,500 บาท
  รับจำนวนจำกัดค่ะสมัครเรียนพิมพ์คำว่า “เรียน” เข้ามาเลยจ้า

สมัครคอร์สติวได้เข้าร่วมโครงการทันทีจ้า

“โครงการปลุกน้องตีสี่อ่านหนังสือ”

2.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.2563

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

ตรงหลักสูตรใหม่ ก.พ. ที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562

ครบทั้ง 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ

กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

มีลิ้งค์ให้โหลดกฎหมายฉบับเต็มเพื่ออ่านประกอบหนังสือ

และมีติวเสริมฟรีในเพจ

ราคา 290 บาทค่าจัดส่ง 60 บาท

รวมยอดโอน 350 บาท หรือเก็บเงินปลายทางยอดเรียกเก็บ 370 บาท

3. สำหรับผู้ที่ต้องหนังสือที่ครบทุกวิชา
ชุดแนะนำใช้สอบ ก.พ.63 หลักสูตรใหม่
ในชุดประกอบด้วย หนังสือ 2 เล่ม

ในชุดประกอบด้วย

1.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.มี 4 วิชา
มีเนื้อหาและแนวข้อสอบไทย
คณิต อังกฤษและสรุปกฎหมาย

2.E-BOOK กฎหมาย ก.พ.
เป็นสรุปและแนวข้อสอบ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การเป็นข้าราชการที่ดี
ทุกตัวที่ใช้สอบ ก.พ.63
พร้อมลิงก์ พ.ร.บ.เต็มในเล่ม
ราคาครบชุดรวมค่าส่ง 530 บาท
ชุดนี้ได้เนื้อหาครบและครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ ก.พ.63 แน่นอนสั่งเลย
สั่งซื้อพิมพ์คำว่า “สั่งซื้อ” เข้ามาเลยจ้า

4. ชุดเตรียมสอบ ก.พ.2563 หนังสือพร้อมดีวีดีและ E-BOOK กฎหมาย

สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.ครบทุกวิชาและมีวีด๊โออธิบายอย่างละเอียดเข้าใจง่ายเราขอแนะนำชุดเตรียมสอบ ก.พ.63 พร้อมดีวีดีบวก PDF กฎหมาย ก.พ.

ราคา 1,700 บาท โปรฯพิเศษจ่ายเพียง 1,200 บาท
ชุดนี้ได้ครบ 4 วิชาทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบไทย คณิต อังกฤษและกฎหมาย
ชุดนี้ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม และลิงก์ PDF กฎหมาย
ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63 ราคา 290.บาท
2. ชุดตีแผ่ระบบข้อสอบ ก.พ.พร้อมดีวีดี DVD 5 แผ่น ความยาว 30 กว่าชั่วโมง
3. ลิงก์ PDF กฎหมายสอบ ก.พ.63 เป็นสรุปหัวใจสำคัญแต่ละ พรบ.และแนวข้อสอบแยกตาม พรบ.รวม 300 กว่าข้อ

พิเศษสุดในชุดดีวีดีมีโบนัสดังนี้
1.เฉลยแนวข้อสอบในเว็บไซต์ ก.พ.
2. เฉลยข้อสอบจริงของปีที่ผ่านๆมา
3. ทบทวนการบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม
4. ทบทวนการบวกลบคูณหารเศษส่วน
5. ทบทวนการบวกลบคูณหารทศนิยม

ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือเองไม่เข้าใจต้องการวีดีโอติวแบบละเอียด
เนื้อหาที่ครบคลุมอัดแน่นและแนวข้อสอบที่หลากหลายพร้อมเทคนิคแนวคิดดีๆจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละภาควิชา แนะนำชุดนี้เลยตอนนี้โปรฯพิเศษจาก 1,700 บาทลดเหลือ 1,200 บาทเท่านั้น
สนใจสั่งซื้อพิมพ์คำว่า “สั่งทั้งชุด”เข้ามาเลยจ้า

5. กฎหมายสอบ ก.พ.63


ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.หลักสูตรเก่าที่มีแค่ ไทย คณิต อังกฤษ
และต้องการวิชากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเพิ่มซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของสำนักงานก.พ.

E-Book กฎหมายสอบ ก.พ.63 มีจำนวน 111 หน้าประกอบด้วยสรุปหัวใจสำคัญ พรบ.ที่ใช้สอบ ก.พ.63 และแนวข้อสอบแยกตาม พรบ.มากกว่า 300 ข้อ ตรงหลักสูตรใหม่ใช้สอบ ก.พ.63 สามารถสั่งซื้อได้ 2 แบบ คือ
1. สั่งซื้อเป็นลิงก์ PDF ราคา 120 บาท จะไม่เป็นรูปเล่มส่งเป็นลิงก์ PDF ให้สามารถอ่านผ่านมือถือหรือโหลดได้
2.สั่งซื้อเป็นเล่มแบบปริ้นส์พร้อมค่าจัดส่งราคา 200 บาท จัดส่งด่วนให้เป็นเล่มถึงบ้านจ้า
ต้องการสั่งซื้อเป็นลิงก์หรือเป็นเล่มแจ้งได้เลยจ้า

6. หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.”

หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.” ราคา 345 บาท

เล่มนี้จะปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่ใช้สอบ ก.พ.

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์

หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือซีเอ็ด

B2S นายอินทร์และร้านหน้งสือชั้นนำทั่วไป

***สนใจหนังสือหรือคอร์สออนไลน์
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

หรือสั่งซื้อในอินบล็อกคลิก
http://m.me/@Exams.KP

สั่งซื้อใน SHOPEE ลด 10%
https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

หรือแสกนสอบถามก่อนสั่งซื้อได้ที่

รีวิวผู้สอบผ่าน

Review จากผู้สอบผ่าน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการ

คอร์สออนไลน์ติวเข้ม ก.พ.และหนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63

คอร์สออนไลน์ติวเข้ม ก.พ.และหนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.63

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *