เว็บไซต์สมัครสอบ ก.พ.63

เว็บไซต์สมัครสอบ ก.พ.ภาค ปกติคือเว็บไซต์ ก.พ.
ที่ลิ้งค์นี้นะ
https://ocsc2.job.thai.com/indexoptional.php

เริ่มสมัครในวันที่ 6 ก.พ.63 ถึง 27 ก.พ.63
เวลาปกติทุกปีจะเปิดให้สมัครได้เที่ยงคืนวันที่ 5 ก.พ. 63
อ่านรายละเอียดก่อนค่อยเข้าสมัครนะ
***ประกาศสอบ ก.พ.63 แบบกระดาษ
https://drive.google.com/file/d/1hX_gx2pZNe_HXJmRvIrH-GBi6ll36v9c/view?usp=sharing
***ประกาศสอบ ก.พ.63 แบบอิเล็กทรอนิกส์
https://drive.google.com/file/d/1YpMqM0ALXw-fN5P6Kq2e9VsLC_W00Cfp/view?usp=sharing

ปี 2563 สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบ ก.พ.รอบ ปกติ
2 แบบ คือแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ
การ 2 แบบนี้แตกต่างกันอย่างไรเราควรสมัครสอบแบบไหนดี

1. แบบอิเล็กทรอนิกส์คือการสอบผ่านคอมพิวเตอร์หรือการสอบใบขับขี่ทุกคนเคยสอบนะคือนั่งสอบหน้าคอมพิวเตอร์ส่งคำตอบรอประมวลผลและประกาศผลสอบ

กำหนดการสอบ ก.พ.แบบอิเล็กทรอนิกส์
1. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตในวันที่ 6 ก.พ.63 จนกว่าที่นั่งสอบเต็มถ้าที่นั่งสอบเต็มก็ปิดรับสมัคร

2. วุฒิที่สมัครสอบได้คือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือ ป.โท
และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือ ป.โท ในปี 2563

3.สำนักงาน ก.พ.กำหนดให้มีการสอบ 5 รอบ
โดยการสอบรอบที่ 1 สำหรับวุฒิ ป.โท
รอบที่ 2-4 สำหรับวุฒิ ป.ตรี
รอบที่ 1 ดำเนินการสอบวันที่ 27 มี.ค.63
รอบที่ 2 ดำเนินการสอบวันที่ 28 มี.ค.63
รอบที่ 3 ดำเนินการสอบวันที่ 29 มี.ค.63
รอบที่ 4 ดำเนินการสอบวันที่ 30 มี.ค.63
รอบที่ 5 ดำเนินการสอบวันที่ 31 มี.ค.63

4.สนามสอบมี 9 สนาม รวมทั้งหมด 26,520 ที่นั่งสอบ
– ภาคกลาง 2,495 ที่นั่ง 4 ศูนย์สอบ
(1) สำนักงาน ก.พ. จำนวน 115 ที่นั่งสอบ
(2. มรภ.พระนคร จำนวน 550 ที่นั่งสอบ
(3) ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 1,030 ที่นั่งสอบ
(4) มรภ.สวนสุนันทา จำนวน 800 ที่นั่งสอบ
– ภาคเหนือ ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง จำนวน 650 ที่นั่งสอบ
– ภาคใต้ จำนวน 1,480 ที่นั่งสอบ
(1)มรภ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 ที่นั่งสอบ
(2) ม.ทักษิณ จำนวน 480 ที่นั่งสอบ
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 679 ที่นั่งสอบ
(1) ม.ขอนแก่น จำนวน 320 ที่นั้่งสอบ
(2) ม.อุบลราชธานี จำนวน 359 ที่นั่งสอบ

5.หลักสูตรในการสอบใช้หลักสูตรใหม่ซึ่งสอบ
4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษและกฎหมาย

2.การสอบแบบกระดาษคือการสอบแบบใช้ดินสอฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ
กำหนดการสอบ ก.พ.แบบกระดาษ
1.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตในวันที่ 6 ก.พ.63 – 27 ก.พ.63

2. วุฒิที่สมัครสอบได้คือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส.ป.ตรี ป.โท และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ในปี 2563

3.สำนักงาน ก.พ.กำหนดให้มีการสอบทุกสนามสอบพร้อมกันในวันที่ 28 มิ.ย.63

4.สนามสอบมี 15 สนาม รวมทั้งหมด 500,000 ที่นั่งสอบ
ดังนี้
(1) กรุงเทพมหานครและนนทบุรี จำนวน 80,000 ที่นั้งสอบ
(2) นครปฐม จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
(3) ปทุมธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
(4) พระนครศรีอยุธยา จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
(5) ราชบุรี จำนวน 25,000 ที่นั่งสอบ
(6. ฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000 ที่นั่งสอบ
(7) ชลบุรี จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
(8) เชียงใหม่ จำนวน 35,000 ที่นั่งสอบ
(9) พิษณุโลก จำนวน 35,000 ที่นั่งสอบ
(10) นครราชสีมา จำนวน 29,000 ที่นั่งสอบ
(11) อุดรธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
(12) อุบลราชธานี จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
(13) ขอนแก่น จำนวน 32,000 ที่นั่งสอบ
(14) สุราษฎร์ธานี จำนวน 30,000 ที่นั่งสอบ
(15) สงขลา จำนวน 40,000 ที่นั่งสอบ

5.หลักสูตรในการสอบใช้หลักสูตรใหม่ซึ่งสอบ
4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษและกฎหมาย

จากการที่เราดูกำหนดการสอบและจำนวนที่นั่งสอบการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีจำนวนที่นั่งสอบน้อยและสอบไวกว่าถ้าตอนนี้เรามีความพร้อมที่จะสอบเราสามารถเลือกสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยเพราะแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสอบในเดือนมีนาคมนี้ แต่ตอนสมัครต้องรับสมัครและรับจ่ายเงินให้เร็วที่สุดเพราะที่นั่งสอบจะเต็มไว้มาก

สำหรับน้องๆที่ต้องการเวลาในการเตรียมตัวสอบการสอบแบบกระดาษจะมีเวลาเตีรยมตัวเยอะหน่อยเพราะจะดำเนินการสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2563

มาถึงตรงนี้น้องๆคงตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะสมัครสอบแบบไหนดีซึ่งเริ่มสมัครพร้อมกันคือวันที่ 6 กุมภาพันธ์สมัครทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตัวเองนะ
ข้อมูลที่ใช้สมัครสอบก็มี
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชน
3. ข้อมูลส่วนตัว วันเดือนปีเกิด ที่อยู่
4. วุฒิการศึกษา สถานศึกษาที่จบ วันจบการศึกษา
ชื่อปริญญาบัตร เกรดเฉลี่ย
5. ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2563 ให้กรอกช่องกำลังจะจบการศึกษา สถานศึกษา ชื่อปริญญาบัตร เราจะจบประมาณเดือนไหนกรอกได้เลย เกรดเฉลี่ยให้ใช้เท่าที่เรามีอยู่กี่เทอมบวกกันแล้วหารจำนวนเทอม
ออกมาจะได้ค่าเฉลียของเกรดเฉลี่ย

เว็บไซต์สมัครสอบ ก.พ.ภาค ปกติคือเว็บไซต์ ก.พ.
ที่ลิ้งค์นี้นะ
https://ocsc2.job.thai.com/indexoptional.php

 

2018-09-08_10-34-00

 

👉หนังสือและคอร์สออนไลน์ The First ติวเตอร์

  1. 📣 The First ติวเตอร์ เปิดรับสมัคร 📣
    คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563
    สมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพ
    รับรองผลตั้งใจเรียนสอบผ่านในรอบเดียวแน่นอน
    ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด

👉 ติวครบทั้ง 4 วิชาที่ออกสอบ
โดยอาจารย์ 4 ท่าน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

2.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

3. หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ” สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตศาตร์

4.หนังสือกฎหมายสอบ ก.พ.สำหรับน้องๆที่มีหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.เล่มเก่าที่มี 3 วิชา ให้ซื้อกฎหมายเล่มนี้ไปอ่านเพิ่มก็จะได้ครบ 4 วิชาจ้า

5. ชุดเตรียมสอบ ก.พ.พร้อมดีวีดี

6.หนังสือคู่ BESTSELLER  ขายดีในร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.ชุดเตรียมสอบ ก.พ.ชุดพิเศษหนังสือ 3 เล่ม ดีวีดี 5 แผ่าน

***สนใจหนังสือหรือคอร์สออนไลน์

สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @von0141m
หรือ http://nav.cx/gSmqmsv

หรือสั่งซื้อในอินบล็อกคลิก
http://m.me/@Exams.KP

สั่งซื้อใน SHOPEE ลด 10%
https://shopee.co.th/thefirsttutor?smtt=0.0.9

หรือแสกนสอบถามก่อนสั่งซื้อได้ที่

รีวิวผู้สอบผ่าน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *